Enkel Backup

Så här gör du med den backup jag satt upp åt dig.

  1. I din Mac starta Terminal.
  2. I terminal-fönstret du nu öppnat skriv: ./backup_to_s3.sh     (räcker med att du skriver ./ba och sen trycker på tab) kommandot finns även lagrat, prova med pil-upp så kanske det kommer fram.
  3. Tryck enter, då så startar backup och har det inte ändrats något i de mappar som du vill spara så kommer det gå ganska fort om du har en ok internetkoppling.

Vill du avbryta så tryck bara CTRL+C så stannar backupen efter en kort stund.