ERP

Hur tror du affärssystemen och användningen av dem ser ut i en nära framtid?

Jag tycker mig se precis som tidningen CIO att användningen av affärssystem (ERP / Enterprise Resource Planning) förändrats något. Integrationer mot nischade och branschspecifika-system har ökat och kommer öka än mer. Trenden är också att man använder sig alltmer av tjänster i molnet för både affärssystem och kringsystemen. Länk till artikel: Så ser framtiden ut för affärssystemen Affärssystemen…

Läs mer